Startpagina

Welkom op de portaalsite Kleine Nete. De vallei van de Kleine Nete is een belangrijke openruimtestructuur voor Vlaanderen. Maar ook een dicht bevolkt gebied met een sterk verspreide bebouwing. Grote uitdaging is de valleistructuur zo versterken dat ze extreme weersomstandigheden zoals zware stormen, hevige regenbuien, hittegolven en periodes van droogte kan opvangen. De landbouw-, natuur- en bosgebieden in de vallei moeten sterk genoeg zijn om de gevolgen van de klimaatverandering zonder blijvende schade te doorstaan.

Om de uitdagingen in de vallei van de Kleine Nete aan te gaan, zijn verschillende overheden aan het werk in de vallei. Er staan heel wat projecten op stapel. Al deze projecten zoeken naar een optimale inrichting van de vallei om de doelstellingen inzake landbouw, natuur, bos, onroerend erfgoed, waterbeheer en mobiliteit te realiseren.

Om de uitvoering van deze projecten op elkaar af te stemmen, stelde de Vlaamse Regering gouverneur Cathy Berx aan als procesbegeleider. Doelstelling is om samen met alle betrokkenen te streven naar gedragen oplossingen en realisaties op het terrein. Het overleg loopt via de opvolgingscommissie.

Deze portaalsite geeft een overzicht van de grote Vlaamse projecten in de vallei van de Kleine Nete. Meer informatie vindt u via de links naar de afzonderlijke projectwebsites.
Daarnaast leest u meer over de betrokken overheden en het overleg. U vindt hier alle documenten die worden besproken op de opvolgingscommissie
Vlaamse Overheid
-